Dé Domhnaigh, Meán Fómhair 07, 2008

póstaeir NGÓ

Seo thíos roinnt póstaer do Chumainn Ghaelacha na nOllscoileanna, nó d'aon duine eile ar spéis leo an Ghaeilge a dhéanamh níos tarraingtí agus níos feiceálaí ina gceantar féin.

Beidh tuilleadh againn ar ball, póstaeir pholaitiúla do Ghaeil an tuaiscirt atá go fóill i mbun feachtas ar son na Gaeilge san áireamh.

Croch suas iad a chairde!

do theanga
   
beatha teanga
   
abu

Dé Sathairn, Meán Fómhair 06, 2008

ollscoileanna ar ais!

Tá craic agus spleodar na hollscoile ar an mbealach agus Cumainn Ghaelacha na hÉireann ag ullmhú don bhliain amach romhainn.

Beidh
Na Gaeil Óga
ag fógairt cúpla beart go luath agus tá súil againn cúpla imeacht a reáchtáil in éineacht leis na Cumainn Ghaelacha amach anseo.

Agus ná déanaigí dearmad go bhfuil t-léinte go fóill ar díol againn
.

Dé Céadaoin, Meitheamh 04, 2008

fáilte roimh fhón Gaeilge Samsung

Níos mó ná dhá bhliain tar éis do
Na Gaeil Óga
tús a chur lena bhfeachtas
Gaelú na bhFón Póca
, tá fón póca nua, an
Tocco
, á chur ar an margadh ag
Samsung
a mbeidh ar a chumas an Ghaeilge a láimhseáil.


Ní hamháin go mbeidh clár úsáideora an
Tocco
ar fáil go huile is go hiomlán trí Ghaeilge, ach beidh úsáideoirí in ann teachtaireachtaí SMS a chumadh le cabhair ó fhoclóir Gaeilge an fhóin.
Beidh an
Tocco
ar cheann de na fóin phóca is fearr i réimse
Samsung
nó beidh scáileán tadhallíogair aige, cosúil leis an iPhone.

“Léiríonn toil
Samsung
an
Tocco
a chur ar fáil le cumais Ghaeilge air, go bhfuil éileamh ar theicneolaíochtaí le Gaeilge, agus go bhfuil na hacmhainní ag comhlachtaí teileachumarsáide a dtáirgí a chur in oiriúint do Ghaeilgeoirí” adúirt Seán Ó hAdhmaill, Cathaoirleach Na Gaeil Óga.

Ó cuireadh tús leis an bhfeachtas i mí Feabhra, 2006, tá roinnt comhlachtaí
teileachumarsáide tar éis gealltanais áirithe a thabhairt mar a gheall ar a dtiomantas don Ghaeilge.
“Tá
leagan Gaeilge
dá suíomh gréasáin seolta ag an soláthraí seirbhíse
agus tá
Vodafone
ag obair ar
sheirbhísí Gaeilge
a sholáthar, ach is é seo an dul chun cinn is mó atá déanta ó thús an fheachtais” a dúirt Ó hAdhmaill.

Tá an Tocco ar fáil sa Phoblacht faoi láthair agus beidh sé i siopaí an tuaiscirt ó mhí Eanáir ar aghaidh.

Dé Sathairn, Bealtaine 17, 2008

beocht úr

Fáilte chuig suíomh úrnua
Na Gaeil Óga
.

Le roinnt blianta anuas tá
Gaeil Óga
ar fud na hÉireann ag eagrú imeachtaí, ag tosú feachtas agus ag baint taitnimh as an saol Gaelach. Beidh muid anois ag cur leis an obair sin agus ag fobairt na heagraíochta sa tréimhse amach romhainn.

Mar is eol daoibh go léir, tá fás olllmhór ar Chumainn Ghaelacha na n-institiúidí 3ú leibhéal faoi láthair. Tá beagnach
3,800
mac léinn anois le ballraíocht sna Cumainn ar fud na tíre - seo ardú ó 2,592 in 2006, líon a bhí suas ó 1,755 in 2005.

Tugtar 'Glúin TG4' ar na Gaeil óga seo ach tá sé in am dúinn anois an tionchar seo a úsáid agus dul i bhfeidhm ar shochaí na hÉireann.

Sna míonna amach anseo beidh eolas ar ár suíomh maidir le forbairtí nua
NGÓ
, ina measc an sprioc chun
Na Gaeil Óga
a struchtúrú mar eagras infheicthe, eagraithe agus ionadaíoch ar Chumainn Ghaelacha na gcoláistí 3ú léibhéal.

Coinnígí súil ar an spás seo!